BAIKhemsida

Välkommen!

Välkommen till Byxelkroks AIK år 2020 ! Här kan du läsa om föreningen, dess historia och verksamheter. Du hittar även information om hur du går till väga om du vill hyra Norrgården samt priser eller om du vill bli medlem i föreningen.

Byxelkroks allmänna idrottsklubb

BAIK´s logga

Innehållet uppladdat 25 mars 2020

Administration – Arkiv
Information
Verksamheter

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

* Om oss
Föreningens ändamål är att främja kultur- och
föreningsliv för  boende i Byxelkroksområdet
genom att sköta eller anordna ett antal aktiviteter.
Dessa är arrangemang på festplatsen,  badbryggan,
boulespel, bridgeaftnar, Byxelkroks marknad,
hemsida, medlemsfest, (gamla) skolhuset,
tipsbingopromenader,  Valborgsmässoafton,
Volleybollturnering och äggjakten.
* Medlemsskap 2019

100 kr
Swish 123 690 26 70
BankGiro 5037-0147
eller kontanter på platsen
eller i samband med tipsbingopromenaden

tillbaka

——————————————————————————————

* Protokoll

⇒    Styrelsemöte 20190115

tillbaka eller Innehåll


——————————————————————————————

* Styrelsen

Styrelsen för Baik 2019

Tommy Svensson       ordf.
Göran Björstad vice   ordf. kassör
Eva Aleson                    sekreterare
Magnus Andersson    ledamot
Jonta Hals                      ledamot
Kåre Wahlberg             ledamot
Bengt-Olof Hallin         ledamot
Mats Bengtsson           ledamot

tillbaka eller Innehåll


——————————————————————————————

* Anslagstavlan

 

*

På grund av covid -19 är Påskens äggjakt inställd.

Vi hoppas kunna ha en Valborgbrasa men inget Valborgsfirande i övrigt. Vi återkommer med mer information.

BAIK

(Anmälningsuppgifterna för knallemarknaden 2020 finns under

punkten Marknaden. Rekommenderas för intresserade.)

KNALLEMARKNADEN ÄR INSTÄLLD I ÅR 2020 PÅ GRUND AV CORONA

PANDEMIN MEN I VÄNTAN PÅ BÄTTRE TIDER FÅR REGLERNA STÅ KVAR

Tipspromenaderna fortsätter med nya frågor varje söndag. Ni får rätta själva och lämna era ifyllda tipslappar (namn och antal rätt) i en plastficka på luckan till kuren. Vi kommer sedan att publicera vinnaren eller vinnarna på vår anslagstavla.

Lycka till och håll er friska! 

BAIK

Boule
BowlsPingis
Medlemsskap

tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Boule

Boulebanan ligger bakom piren i hamnen och kan spelas från
kl 14.00 på lördagar vid tjänlig väderlek.

tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Bowls

Bowls spelar vi på onsdagar kl 17.00 i Norrgården. Alla är välkomna,
PS. Det som krävs är medlemskap i Norrgården 100 kr. Det löser vi på
plats.

tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Festplatsen

 

 

tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Marknaden

* Det är dags att börja fundera på knallemarknaden nästa år 2020.

KNALLEMARKNADEN ÄR INSTÄLLD I ÅR 2020 PÅ GRUND AV CORONA

PANDEMIN MEN I VÄNTAN PÅ BÄTTRE TIDER FÅR REGLERNA STÅ KVAR

PÅ HEMSIDAN.

Här nedan visas anmälningsuppgifterna.

Anmälan till Byxelkroks Marknad den 25 – 26 juli 2020

skickas till

baikbyxelkrok@gmail.com

 

 

 

Företag                      _______________________________

 

Org nr/person nr      _______________________________

 

Kontaktperson         _______________________________

 

E-post                        _______________________________

 

Telefon                      _______________________________

 

Sortiment                  _______________________________

 

Antal meter (3,6,9,12,15)          _______________________

 

Önskemål om el                         __________       _________

                                                               Ja                      Nej

* Den 27-28 juli 2019 var det knallemarknad i Byxelkroks hamn
* Info för knallar 2019

Byxelkroks Marknad den 27- 28 juli 2019

Vi bekräftar härmed Er anmälan om deltagande
vid Byxelkroks Marknad den 27 – 28 juli 2019.

Er marknadsplats är ………………………………………..

Deltagande och försäljning gäller endast för
varuslag enligt Er anmälan. Överlåtelse av
plats är inte tillåten.

Marknaden börjar båda dagarna kl. 10.00
Den avslutas på lördagen kl. 19.00 och på
söndagen kl. 17.00.

För uppställning av Ert marknadsstånd är
marknadsplatsen öppen fredag den 26 juli
kl 15.00 – 22.00.

Avgifterna är följande: 500 kr = 3 meter,
1000 kr = 6 meter, 1500kr = 9 meter och
2000 kr = 12 meter. För el tillkommer 150:-.

Er kostnad blir………………………………………………………………

Kontrollera att antal kvadratmeter och ev.
el stämmer, om inte kontakta B-O Hallin på
tel 070-993 49 05 eller på nedanstående mailadress.

Avgiften skall vara Byxelkrok AIK tillhanda
senast den 1 juli 2019 på Bankgironummer
5037- 0147eller Swish 123 690 26 70. Ange
inbetalare, mailadress samt ”marknad 2019”.
Har inbetalningen inte inkommit senast den
1 juli 2019 förlorar Ni rätten till bokad
plats. Medtag kopia på inbetalningen.

Välkomna till Byxelkroks Marknad 2019

Magnus Andersson          Bengt-Olof Hallin
Marknadsgeneral             Marknadssekreterare

Magnus Andersson eller
Bengt-Olof Hallin

OBS! Anmälan till 2019 års marknad måste
vara oss tillhanda senast den 15 april
2019 för att plats ska kunna ordnas.

Här finns samma text som PDF-fil
Byxelkroks Marknad den 28 juli 2019

tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Pingis

Pingis spelar vi på onsdagar kl 17.00 i Norrgården. Alla är välkomna,
PS. Det som krävs är medlemskap i Norrgården 100 kr. Det löser vi på
plats.
tillbaka eller Innehåll

——————————————————————————————

* Tipsbingo

Byxelkroks Aik (BAIK) anordnar tipsbingopromenader i alla väder
varje söndag året runt (sommaruppehåll juni-augusti)
Start från kuren mellan 11.00 -12.00. Avgift 20 kr.

tillbaka eller Innehåll

———————————— S L U T ———————————